Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu Miasta

Ogłoszenia

2019-05-07
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. wydał decyzję o udzieleniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach realizacji inwestycji pn: „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540”, w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie, tj. LOT Gl od km 171,120 do km 195,170, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, o następującej treści:
DECYZJA
Na podstawie art. 16 pkt 65, pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, pkt 6, pkt 7, pkt 9, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397 ust.3 pkt 1 lit. a tiret ósmy i lit. c, art. 401 ust. 1, ust. 4, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 1479 i poz. 1722 oraz z 2019 r. poz. 125 i poz. 534, M.P. z 2018 r. poz. 1009, poz. 1010, poz. 1011 i poz. 1()15), art. 49 art. 104, art. 105 SI art. 107 S 1, S 2 i S 3, art. 108 SI i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60) — zwane dalej jako k.p.a. oraz po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Menduckiego, działającego z pełnomocnictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
2019-05-02
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. wydał postanowienie prostujące omyłki w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.114.8.2018.LK/lW, udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie, w ramach realizacji inwestycji „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie — część 3 odcinek Dobiegniew — Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540”- Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120, pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, o następującej treści:
POSTANOWIENIE
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, działając z urzędu, na podstawie art. 113 S la Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) postanawia
sprostować z urzędu omyłki w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.114.8.2018.LK/lW, udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie, w ramach realizacji inwestycji „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie — część 3 odcinek Dobiegniew — Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540”- Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120, pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych oraz na korzystanie z wód w ramach usług wodnych.
2019-04-18
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. wydał decyzję o udzieleniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ramach realizacji inwestycji pn." „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie — część 3 odcinek Dobiegniew — Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" — Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171, 120, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, o następującej treści:
DECYZJA
Na podstawie art. 16 pkt 65, pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, pkt 6, pkt 7, pkt 9, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397 ust.3 pkt 1 lit. a tiret ósmy, lit. c, art. 400 ust. 1, ust. 6 i ust. 8, art. 401 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), art. 49, art.104, art. 108 SI i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Menduckiego, działającego z pełnomocnictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.