Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
XXXIII sesja Rady Miejskiej w dniu:30.11.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu... 2021-12-06 14:52:58 Aktualizacja Krzysztof Moliński XXXIII/349/2021
Ogłoszenia Prezydent Miasta Stargard informuje strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji... 2021-12-06 13:37:00 Aktualizacja Krzysztof Moliński AKU871
Ogłoszenia Prezydent Miasta Stargard informuje strony postępowania o wydanej w dniu 06 grudnia 2021 roku decyzji o środowiskowych... 2021-12-06 12:55:15 Publikacja Krzysztof Moliński AKU971
Ogłoszenia Prezydent Miasta Stargard zawiadamia o wydanej w dniu 06 grudnia2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:... 2021-12-06 12:55:15 Publikacja Krzysztof Moliński AKU972
Przetargi Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.... 2021-12-06 09:44:25 Publikacja Krzysztof Moliński przet0258
Przetargi Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.... 2021-12-06 09:44:25 Publikacja Krzysztof Moliński przet0259
Przetargi Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.... 2021-12-06 09:44:25 Publikacja Krzysztof Moliński przet0260
Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.... Usunięcie Krzysztof Moliński przet0258
Ogłoszenia Prezydent Miasta Stargard zawiadamia o wydanej w dniu 29 listopada 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... 2021-12-06 08:43:01 Aktualizacja Krzysztof Moliński AKU968
Ogłoszenia Wykaz nr 174 dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego. Nieruchomość... 2021-12-06 08:43:01 Publikacja Krzysztof Moliński AKU970
2021-12-01 W sprawie wyrażenia zgody na kasację środków trwałych. 2021-12-03 13:34:02 Publikacja Krzysztof Moliński 357/2021
2021-12-01 W sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie z wolnej ręki, na utrzymanie... 2021-12-03 13:34:02 Publikacja Krzysztof Moliński 358/2021
2021-12-01 W sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie z wolnej ręki, na utrzymanie... 2021-12-03 13:34:02 Publikacja Krzysztof Moliński 359/2021
2021-12-01 W sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie z wolnej ręki, na świadczenie... 2021-12-03 13:34:02 Publikacja Krzysztof Moliński 360/2021
2021-12-01 W sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXIII/349/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 listopada 2021 r.... 2021-12-03 13:34:02 Publikacja Krzysztof Moliński 361/2021
2021-12-01 W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej. 2021-12-03 13:34:02 Publikacja Krzysztof Moliński 362/2021
2021-12-01 W sprawie umorzenia wierzytelności. 2021-12-03 13:34:02 Publikacja Krzysztof Moliński 363/2021
2021-12-01 W sprawie niewykonania prawa pierwokupu. 2021-12-03 13:34:02 Publikacja Krzysztof Moliński 364/2021
2021-11-30 W sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXXIII/346/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 listopada 2021 r.... 2021-12-03 13:20:38 Publikacja Krzysztof Moliński 354/2021
2021-11-30 W sprawie zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2021. 2021-12-03 13:20:38 Publikacja Krzysztof Moliński 355/2021