Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnego Dawida Pycza dotyczące możliwości zamontowania osłony przed słońcem. 2024-06-21 12:44:56 Aktualizacja Krzysztof Moliński Intr10
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnego Dawida Pycza dotyczące prac pielęgnacyjnych w miejscu pomnika patriotycznego. 2024-06-21 12:44:56 Aktualizacja Krzysztof Moliński Intr11
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnego Dawida Pycza dotyczące zabezpieczenia pasa zieleni przy ulicy Lechickiej. 2024-06-21 12:44:56 Aktualizacja Krzysztof Moliński Intr12
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnego Dawida Pycza dotyczące ustawienia lustra przy wyjeździe z ulicy Heleny Żybułtowskiej. 2024-06-21 12:44:56 Aktualizacja Krzysztof Moliński Intr13
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnego Krzysztofa Kozłowskiego dotycząca uszkodzenia terenu przy zbiorniku retencyjnym w ciągu ulicy Nasiennej. 2024-06-21 12:44:56 Publikacja Krzysztof Moliński Intr14
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnego Krzysztofa Kozłowskiego dotycząca złego stanu technicznego i wizualnego fontanny zlokalizowanej na Rynku... 2024-06-21 12:44:56 Publikacja Krzysztof Moliński Intr15
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnego Krzysztofa Kozłowskiego dotycząca usunięcia pojazdu bez kół i tablic rejestracyjnych z terenu zielonego... 2024-06-21 12:44:56 Publikacja Krzysztof Moliński Intr16
Konkursy Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.... 2024-06-21 10:31:11 Publikacja Krzysztof Moliński AKU1037
2024-06-19 W sprawie sposobu wykonania uchwały Nr V/27/2024 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 18 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę... 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 52/2024
2024-06-19 W sprawie zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok. 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 53/2024
2024-06-19 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy... 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 54/2024
2024-06-19 W sprawie planu inwentaryzacji na rok 2024. 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 55/2024
2024-06-19 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 56/2024
2024-06-19 W sprawie powołania przewodniczącego komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 57/2024
2024-06-19 W sprawie inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego. 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 58/2024
2024-06-19 W sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów nadzorowanych przez Wydział Finansowy. 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 59/2024
2024-06-19 W sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania stosowanych w Urzędzie Miejskim. 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 60/2024
2024-06-19 W sprawie inwentaryzacji gruntów, budynków i budowli będących w zarządzie STBS lub innych jednostek, nadzorowanych przez... 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 61/2024
2024-06-19 W sprawie inwentaryzacji środków trwałych i rzeczowych aktywów obrotowych znajdujących się na terenie niestrzeżonym nadzorowanych... 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 62/2024
2024-06-19 W sprawie inwentaryzacji urządzeń będących przedmiotem najmu nadzorowanych przez Wydział Informatyki. 2024-06-21 10:22:40 Publikacja Krzysztof Moliński 63/2024