Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ogłoszenia Ogłoszenie o wydanej w dniu 11 lipca 2024 r. decyzji Nr 6/CP/2024 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej... 2024-07-12 08:05:41 Publikacja Krzysztof Moliński AKU1417
Wydział Inżynierii Określenie przedmiotu umowy: opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dotyczącej zadania: „Modernizacja chodnika... 2024-07-11 15:28:04 Aktualizacja Krzysztof Moliński MI-63
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Określenie przedmiotu umowy: wycena działek niezabudowanych nr 200/, 200/3, 200/4, 224/2, 224/3 i 224/4 obręb 23 miasta Stargard... 2024-07-11 14:24:52 Publikacja Krzysztof Moliński TG-42
Wydział Inżynierii Przedmiot umowy: wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzania... 2024-07-11 09:16:05 Publikacja Krzysztof Moliński MI-33
Konkursy Zarządzenie nr 94/2024 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na... 2024-07-11 09:09:28 Aktualizacja Krzysztof Moliński AKU1041
Konkursy Zarządzenie nr 96/2024 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na... 2024-07-11 09:02:42 Publikacja Krzysztof Moliński AKU1041
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnej Moniki Kieliszak dotycząca stacji pomiarowych monitorujących stan powietrza w mieście. 2024-07-11 08:51:50 Aktualizacja Krzysztof Moliński Intr20
Ogłoszenia Rozporządzenie nr 21/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru... 2024-07-11 08:48:39 Publikacja Krzysztof Moliński AKU1416
Biuro Prasowe Określenie przedmiotu umowy: produkcja i emisja na antenie Twojego Radia 90.3 FM spotów z informacjami na temat przyjmowania... 2024-07-10 14:52:09 Publikacja Krzysztof Moliński MR-51
Biuro Prasowe Określenie przedmiotu umowy: publikacja i emisja banerów informacyjnych z logo „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą” na stronie... 2024-07-10 14:52:09 Publikacja Krzysztof Moliński MR-52
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnej Ewy Krawczyk dotycząca kosztów artystycznych i technicznych Stargardzkiego Centrum Kultury za 2023 rok. 2024-07-10 10:53:31 Publikacja Krzysztof Moliński Intr22
Kadencja 2024-2029 Interpelacja radnej Ewy Krawczyk dotycząca zakłócania ciszy nocnej przy ulicy Józefa Chełmońskiego. 2024-07-10 10:46:28 Publikacja Krzysztof Moliński Intr21
Ogłoszenia Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania(właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 458/6 obręb Nr 6... 2024-07-10 09:52:07 Publikacja Krzysztof Moliński AKU1415
Ogłoszenia Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 579/4 obręb Nr... 2024-07-10 08:53:05 Publikacja Krzysztof Moliński AKU1413
Ogłoszenia Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 29/41 obręb Nr... 2024-07-10 08:53:05 Publikacja Krzysztof Moliński AKU1414
Miejscowy plan dotyczący ulic: Różanej, Spokojnej Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta... 2024-07-10 08:40:45 Publikacja Krzysztof Moliński MAJATEK424
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Określenie przedmiotu umowy: wykonanie w formie operatu szacunkowego wyceny prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej... 2024-07-09 09:59:04 Aktualizacja Krzysztof Moliński TG-40
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Określenie przedmiotu umowy: dostawa i montaż 64 sztuk garaży 2024-07-09 09:59:04 Publikacja Krzysztof Moliński TG-41
Ogłoszenia Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o wydanej w dniu 08.07.2024r. decyzji Nr 5/CP/2024 ustalającej warunki zabudowy... 2024-07-09 08:06:02 Publikacja Krzysztof Moliński AKU1412
Wydział Polityki Społecznej Określenie przedmiotu umowy: świadczenie usług całodobowej opieki wytchnieniowej 2024-07-08 15:18:27 Publikacja Krzysztof Moliński SP-100