Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
IX sesja Rady Miejskiej w dniu:30.06.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie... 2017-07-11 11:34:23 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz IX/075/2015
IX sesja Rady Miejskiej w dniu:30.06.2015r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 2017-07-11 11:34:23 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz IX/076/2015
IX sesja Rady Miejskiej w dniu:30.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez Prezydenta Miasta bonifikat przy sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika... 2017-07-11 11:34:23 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz IX/077/2015
IX sesja Rady Miejskiej w dniu:30.06.2015r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do załatwiania spraw z zakresu... 2017-07-11 11:34:23 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz IX/078/2015
IX sesja Rady Miejskiej w dniu:30.06.2015r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w 2014 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard... 2017-07-11 11:34:23 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz IX/079/2015
IX sesja Rady Miejskiej w dniu:30.06.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Stargard Szczeciński na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów... 2017-07-11 11:34:23 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz IX/080/2015
IX sesja Rady Miejskiej w dniu:30.06.2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 2017-07-11 11:34:23 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz IX/081/2015
IX sesja Rady Miejskiej w dniu:30.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński zadania z zakresu administracji rządowej i... 2017-07-11 11:34:23 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz IX/082/2015
VIII sesja Rady Miejskiej w dniu:26.05.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego... 2017-07-11 10:43:05 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VIII/066/2015
VIII sesja Rady Miejskiej w dniu:26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości Powiatu Stargardzkiego. 2017-07-11 10:43:05 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VIII/067/2015
VIII sesja Rady Miejskiej w dniu:26.05.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Stargard... 2017-07-11 10:43:05 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VIII/068/2015
VIII sesja Rady Miejskiej w dniu:26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie wizerunku herbu miasta Stargardu Szczecińskiego. 2017-07-11 10:43:05 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VIII/069/2015
VII sesja Rady Miejskiej w dniu:28.04.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim w 2014 roku. 2017-07-11 10:33:10 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VII/058/2015
VII sesja Rady Miejskiej w dniu:28.04.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim w 2014 roku. 2017-07-11 10:33:10 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VII/059/2015
VII sesja Rady Miejskiej w dniu:28.04.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi... 2017-07-11 10:33:10 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VII/060/2015
VII sesja Rady Miejskiej w dniu:28.04.2015r. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata... 2017-07-11 10:33:10 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VII/061/2015
VII sesja Rady Miejskiej w dniu:28.04.2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok. 2017-07-11 10:33:10 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VII/062/2015
VII sesja Rady Miejskiej w dniu:28.04.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez... 2017-07-11 10:33:10 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VII/063/2015
VII sesja Rady Miejskiej w dniu:28.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział... 2017-07-11 10:33:10 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VII/064/2015
VII sesja Rady Miejskiej w dniu:28.04.2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Stargardzie Szczecińskim. 2017-07-11 10:33:10 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz VII/065/2015