Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Instytucje kultury

Nazwa Stargardzkie Centrum Kultury
Adres ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
Kontakt
Telefon
91 578 32 31 - SEKRETARIAT
91 578 40 73 - ADMINISTRACJA
91 577 71 80 - KSIEGOWOŚĆ
91 577 13 93 - KASA KINA
email
sekretariat@sck.stargard.pl
www
www.sck.stargard.pl
Zadania Stargardzkie Centrum Kultury (dalej SCK) jest samorządową instytucją kultury prowadzącą wielokierunkową działalność w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Stargardu. Organizatorem SCK jest Gmina Miasto Stargard. SCK posiada osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406) oraz swojego statutu nadanego przez Radę Miejską w Stargardzie. Zgodnie ze Statutem nadanym Uchwałą Nr XX/231/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28.08.2012 roku, Stargardzkie Centrum Kultury organizuje i prowadzi działalność kulturalną na terenie Miasta Stargard Szczeciński poprzez działania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Do podstawowych zadań SCK należy:
1) rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
2) wychowanie przez sztukę i edukacja kulturalna,
3) organizowanie imprez,
4) prowadzenie kina,
5) prowadzenie działalności wystawienniczej,
6) prowadzenie własnej działalności marketingowej,
7) realizacja przyjętych zadań w ramach odrębnych umów zawartych przez Organizatora lub SCK.

Przy realizacji swoich celów SCK może współpracować z instytucjami administracji samorządowej i państwowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-01-04 10:33:31
Data utworzenia 2015-03-04
Data udostępnienia 2016-04-07 09:45:47
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Wójcik-Bąk
Udostępnił Krzysztof Moliński