Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Władze miasta i samorząd

Prezydent Miasta i kolegium doradcze

Prezydent Miasta Stargard
    
Rafał Zając
Kontakt
Telefon
91 577 00 71
Dyżury
Poniedziałek
od godz. 14:00
Życiorys: Rafał Zając urodził się w 1975. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim i studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1999 r. pracuje w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Na początku był młodszym referentem. W 2001 r. został naczelnikiem wydziału spraw społecznych. W 2006 r. prezydent Sławomir Pajor powołał go na stanowisko zastępcy prezydenta miasta. Przez 4 lata odpowiadał za sprawy społeczne. Później (w 2014 r.) zajął się kwestiami gospodarki komunalnej i budżetowej. W kwietniu 2017 roku – w związku ze śmiercią dotychczasowego prezydenta –  wziął udział w przedterminowych wyborach, w których pokonał dwoje kontrkandydatów. W wyborach w 2018 roku zwyciężył w pierwszej turze z poparciem 82,38%.
Kompetencje Do zakresu zadań Prezydenta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Miasta na zewnątrz;
2) prowadzenie bieżących spraw Miasta;
3) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do wykonywania tych czynności;
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
5) wykonywanie zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;
6) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie wydziały Urzędu oraz ich pracowników;
7) okresowe zwoływanie – nie rzadziej, niż raz w miesiącu – narad z naczelnikami wydziałów, kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych w celu ich współdziałania i realizacji zadań;
8) koordynowanie działalności wydziałów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi wydziałami w zakresie podziału zadań;
10) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
11) nadzór nad terminowością wykonywania zadań Urzędu;
12) upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz od osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta;
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-17 15:44:05
Data utworzenia 2015-07-28
Data udostępnienia 2015-07-28 10:25:38
Osoba odpowiedzialna Helena Maćkowiak
Udostępnił Krzysztof Moliński