Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu Miasta

Ogłoszenia

30.12.2020
Zawiadamiam strony postępowania (właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 105 obręb Nr 23 miasta Stargard, ul. Stefana Drzewieckiego nr 3 oraz właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 110/6 obręb Nr 23 miasta Stargard, ul. Czesława Tańskiego nr 7 - 15) 1. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 105 obręb Nr 23 miasta Stargard, ul. Stefana Drzewieckiego nr 3 oraz 110/6 obręb Nr 23 miasta Stargard, ul. Czesława Tańskiego 7-15, 2. o przeprowadzeniu w dniu 05 stycznia 2021 r. o godz.11.00 oględzin wnioskowanych drzew. Miejsce spotkania ul. Stefana Drzewieckiego nr 3 w Stargardzie, 3. 0 przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, z uwagi na konieczność dokonania oględzin w terenie, zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 28 luty 2021 r. 4. Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia na przewlekłość postępowania lub bezczynność organu.
Pierwszy akapit
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-30 11:39:05
Data utworzenia 2020-12-30
Data udostępnienia 2020-12-30 11:39:04
Osoba odpowiedzialna Waldemar Kolasiński
Udostępnił Krzysztof Moliński