Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu Miasta

Ogłoszenia

18.12.2020
Zawiadamiam strony postępowania (podmiot/podmioty, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzieoddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, w tym nieruchomości znajdujących się w obszarze 100 m od granic przewidywanego terenu realizacji przedsięwzięcia). że w dniu 18 grudnia 2020 roku, wydana została przez Prezydenta Miasta Stargard decyzja znak: TK.6220.12.11.2020.1 umarzająca postępowanie w sprawie wydania zmiany decyzji Wójta Gminy Stargard z dnia 09.12.2013 roku, znak:PP.6220.1.2013.PK ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektromagnetycznych, zlokalizowanej na działkach nr 152, 153, 157, 158, 164, 165, 167, 168, 169 obręb Kurcewo, gmina Stargard” wprowadzającej w miejsce zapisu „do 2,5 MW” zapis: „4x1MW”, przy zachowaniu pozostałyc h zapisów przedmiotowej decyzji bez zmian.
Pierwszy akapit
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-18 16:53:10
Data utworzenia 2020-12-18
Data udostępnienia 2020-12-18 16:53:09
Osoba odpowiedzialna Waldemar Kolasiński
Udostępnił Krzysztof Moliński