Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu Miasta

Ogłoszenia

2020-11-18
Zawiadamiam strony postępowania (właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 576 obręb Nr 10 miasta Stargard, ul. Tadeusza Kościuszki 63,65,67,69) 1. że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały i dowody w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 576 obręb Nr 10 miasta Stargard, ul. Tadeusza Kościuszki 63,65,67,69, 2. o możliwości zapoznania się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie, w godz. 87-160, z dowodami i materiałami dotyczącymi sprawy iwterminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wniesienia ewentualnych uwag i wyjaśnień w sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz przedstawienia dodatkowych dowodów. Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrany materiał dowodowy.
Pierwszy akapit
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-18 09:26:39
Data utworzenia 2020-11-18
Data udostępnienia 2020-11-18 09:26:39
Osoba odpowiedzialna Waldemar Kolasiński
Udostępnił Krzysztof Moliński