Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu Miasta

Ogłoszenia

2019-11-04
Zawiadamiam strony postępowania (właścicieli nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 27 obr. 12 przy ul. Bydgoskiej 38-40 w Stargardzie), 1. że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały i dowody w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 27 obr. 12 przy ul. Bydgoskiej 38-40 w Stargardzie, 2. o możliwości zapoznania się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie, w godz. 800-1600,, z dowodami i materiałami dotyczącymi sprawy i w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wniesienia ewentualnych uwag i wyjaśnień w sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz przedstawienia dodatkowych dowodów. Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrany materiał dowodowy, 3. o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, w postaci nie udowodnienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, powodowanego przez drzewo oraz możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych.
Pierwszy akapit
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-11-04 08:56:50
Data utworzenia 2019-11-04
Data udostępnienia 2019-11-04 08:56:50
Osoba odpowiedzialna Waldemar Kolasiński
Udostępnił Krzysztof Moliński