Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu Miasta

Ogłoszenia

2019-05-02
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. wydał postanowienie prostujące omyłki w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.114.8.2018.LK/lW, udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie, w ramach realizacji inwestycji „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie — część 3 odcinek Dobiegniew — Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540”- Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120, pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych, o następującej treści: POSTANOWIENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, działając z urzędu, na podstawie art. 113 S la Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) postanawia sprostować z urzędu omyłki w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.114.8.2018.LK/lW, udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie, w ramach realizacji inwestycji „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie — część 3 odcinek Dobiegniew — Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540”- Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120, pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych oraz na korzystanie z wód w ramach usług wodnych.
Pierwszy akapit
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-05-02 11:52:32
Data utworzenia 2019-05-02
Data udostępnienia 2019-05-02 11:52:32
Osoba odpowiedzialna Beata Procek
Udostępnił Krzysztof Moliński