Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Stargardzie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Obowiązek informacyjny zgodny z RODO
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna oraz regulamin
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Platforma zakupowa dla wykonawców
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Petycje
Władze miasta i samorząd
znacznik ozdobny Prezydent Miasta i kolegium doradcze
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Sesje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Transmisja z obrad Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Protokoły
Finanse Miasta
znacznik ozdobny Budżet Miasta
znacznik ozdobny Raport o stanie Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Majątek Miasta
znacznik ozdobny Nadzór właścicielski
znacznik ozdobny Podstawowa kwota dotacji
znacznik ozdobny Ulgi i pomoc publiczna
znacznik ozdobny Obligacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Jednostki budżetowe
znacznik ozdobny Instytucje kultury
znacznik ozdobny Zakłady budżetowe
znacznik ozdobny Spółki Miejskie
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-06-18
Na podstawie art. 108 S 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 06.06.2019 r. Pana Tomasza Menduckiego, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 1 1 czerwca 2019 r. postanowienie znak AP-l. 7840.1.23-14.2019.JR nadające decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 83/2019 z 28.05.2019 r., o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 351 Poznań Główny — Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT Gl od km 171,120 do km 195,170 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż: sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Stargard —Szczecin Dąbie w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny Szczecin Dąbie”, rygor natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
2019-06-18
Na podstawie art. 108 S 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 06.06.2019 r. Pana Tomasza Menduckiego, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 1 1 czerwca 2019 r. postanowienie znak AP-l. 7840. I .24-13.2019.JR nadające decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 82/2019 z 28.05.2019 r., o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny — Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250, LOT F od km 140,250 do km 171,120, LOT Gl od km 171,120 do km 195,170 (w zakresie robót dla branż: sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: „Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice — Szczecin Dąbie (LCS Stargard) w ramach Projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny — Szczecin Dąbie”, rygor natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
2019-06-18
Na podstawie art. 108 S 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 06.06.2019 r. Pana Tomasza Menduckiego, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 11 czerwca 2019 r. postanowienie znak AP-1.7840.l.26-13.2019.PM nadające decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 81/2019 z 28.05.2019 r., o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 351 Poznań Główny — Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Choszczno - Stargard w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny Szczecin Dąbie”, rygor natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303570), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
2019-06-18
Wybory do Izb Rolniczych odbędą się 28 lipca 2019 roku.
2019-06-17
Zawiadamiam strony postępowania (właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 712 obręb Nr 6 miasta Stargard, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 86)

1. o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 712 obręb Nr 6 miasta Stargard, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 86,
2. o przeprowadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz.10.30 oględzin wnioskowanego drzewa. Miejsce spotkania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 86 w Stargardzie,
3. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, z uwagi na konieczność dokonania oględzin w terenie i zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 sierpnia 2019 r.,
4. strony postępowania mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu,
5. stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia na przewlekłość postępowania lub bezczynność organu.
6. stronom postępowania przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
2019-06-17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o wydanej w dniu 14.06.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 7/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 123/79, 118/3, 118/10 w obr. 8 miasta przy Al. Żołnierza w Stargardzie.
2019-06-14
Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 17 czerwca 2019 r. do dnia 8 lipca 2019 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:
2019-06-14
KOMUNIKAT O PRZEPROWADZANEJ AKCJI ODKOMARZANIA W DNIACH 17-18 CZERWCA 2019 ROKU. Sprawdź gdzie i kiedy będą przeprowadzane opryski, których celem jest zmniejszenie populacji komarów, meszek i kleszczy na terenie miasta Stargard.
2019-06-13
Zawiadamiam strony postępowania (właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem 637/18 obręb Nr 9 w Stargardzie, osiedle Zachód A/2)

1. że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały i dowody w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 637/18 obręb Nr 9 miasta Stargard, osiedle Zachód A/2,
2. o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, w postaci nie udowodnienia konieczności wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 637/18 obręb Nr 9 miasta Stargard, osiedle Zachód A/2,
3. stronom postępowania przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
2019-06-13
Zawiadamiam strony postępowania (właścicieli nieruchomości oznaczonych numerami 73/56, 73/54, 73/162 obr.19 w Stargardzie)

1. że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały i dowody w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 73/56 obręb Nr 19 miasta Stargard, ul. Powstańców Warszawy 6, 73/54 obręb Nr 19 miasta Stargard, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 73/162 obręb Nr 19 miasta Stargard, ul. Armii Krajowej 9,
2. o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, w postaci nie udowodnienia konieczności wycinki drzewa rosnącego przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3,
3. stronom postępowania przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 293659 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony