Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Stargardzie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Obowiązek informacyjny zgodny z RODO
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna oraz regulamin
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Platforma zakupowa dla wykonawców
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Petycje
Władze miasta i samorząd
znacznik ozdobny Prezydent Miasta i kolegium doradcze
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Sesje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Transmisja z obrad Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Protokoły
Finanse Miasta
znacznik ozdobny Budżet Miasta
znacznik ozdobny Raport o stanie Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Majątek Miasta
znacznik ozdobny Nadzór właścicielski
znacznik ozdobny Podstawowa kwota dotacji
znacznik ozdobny Ulgi i pomoc publiczna
znacznik ozdobny Obligacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Jednostki budżetowe
znacznik ozdobny Instytucje kultury
znacznik ozdobny Zakłady budżetowe
znacznik ozdobny Spółki Miejskie
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Pełna historia zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zarząd Usług Komunalnych

Adres
ul. Pierwszej Brygady 35 (budynek ZNTK, pokój 203 - II piętro)
73-110 Stargard
Kontakt
Telefon
91 834 18 30
Fax
91 834 18 35
email
zuk@zuk-stargard.pl
www
www.zuk-stargard.pl
Zadania
Zarzad Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecinskim stanowi jednostke organizacyjna Gminy Miasta Stargard Szczecinski nie posiadajaca osobowosci prawnej, działajaca w formie jednostki budzetowej.

Celem działania Zarzadu jest realizacja zadan własnych gminy o charakterze uzytecznosci publicznej, polegajacych na organizowaniu oraz zapewnieniu ciagłego i nieprzerwalnego zaspakajania potrzeb wspólnoty samorzadowej – miasta Stargard Szczecinski w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymania czystosci i porzadku oraz pielegnacji zieleni na drogach gminnych oraz innych terenach publicznych miasta.

Do zadan Zarzadu nalezy w szczególnosci:
1) utworzenie i zarzadzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prowadzeniem obsługi administracyjnej systemu, a w tym m.in.:
- zapewnienie włascicielom nieruchomosci ciagłosci odbioru odpadów komunalnych, transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
- przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego,
- prowadzenie gminnego rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci,
- prowadzenie działan informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- weryfikacja złozonych przez włascicieli nieruchomosci deklaracji,
- wydawanie decyzji administracyjnych,
- pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- prowadzenie postepowania przedegzekucyjnego,
- nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadan powierzonych podmiotom odbierajacym odpady komunalne od włascicieli nieruchomosci oraz podmiotom zagospodarowujacym te odpady,
- przygotowanie i przeprowadzanie postepowan przetargowych, zawieranie umów oraz nadzór nad ich realizacja,
- utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym wskazywanie miejsc gdzie moga byc prowadzone zbiórki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego pochodzacego z gospodarstw domowych,
- nadzór i kontrola nad całym systemem, w tym kontrola włascicieli nieruchomosci w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów,
- zarzadzanie pozostałymi komponentami systemu (np. systemem selektywnej zbiórki odpadów),
- sporzadzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz innych sprawozdan,
- sporzadzenie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych Gminy, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
2) utrzymanie czystosci i porzadku na drogach gminnych oraz innych, powierzonych jednostce terenach miejskich;
3) zarzadzanie powierzonymi jednostce do utrzymania terenami zieleni miejskiej;
4) realizacja pozostałych obowiazków Gminy, niewymienionych w niniejszym statucie, w zakresie utrzymania czystosci i porzadku w gminach.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 11 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 293637 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony