Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Stargardzie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Obowiązek informacyjny zgodny z RODO
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna oraz regulamin
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Platforma zakupowa dla wykonawców
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Petycje
Władze miasta i samorząd
znacznik ozdobny Prezydent Miasta i kolegium doradcze
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Sesje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Transmisja z obrad Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Protokoły
Finanse Miasta
znacznik ozdobny Budżet Miasta
znacznik ozdobny Raport o stanie Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Majątek Miasta
znacznik ozdobny Nadzór właścicielski
znacznik ozdobny Podstawowa kwota dotacji
znacznik ozdobny Ulgi i pomoc publiczna
znacznik ozdobny Obligacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Jednostki budżetowe
znacznik ozdobny Instytucje kultury
znacznik ozdobny Zakłady budżetowe
znacznik ozdobny Spółki Miejskie
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Pełna historia zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Młodzieżowy Dom Kultury

Adres
ul. Portowa 3
73-110 Stargard
Kontakt
Telefon
91 834 43 01
Fax
91 834 43 02
email
sekretariat@mdk.stargard.pl
www
www.mdk.stargard.pl
Zadania
Celem MDK jest przygotowanie dzieci i młodzieży uczestników placówki do życia społecznego, kształtowanie ich osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności, w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków rodzinnych.

Zadaniem MDK jest:

- ujawnianie, kształtowanie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników;
- przygotowanie uczestników do organizowania sobie i innym różnych form pozytywnego spędzania wolnego czasu;
- pogłębiania i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania, pomoc w samodzielnym docieraniu do źródeł wiedzy i informacji;
- stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i techniki;
- kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury i sztuki, stwarzanie warunków rozwoju twórczych uzdolnień i talentów artystycznych;
- kształtowanie umiejętności i sprawności technicznych, tworzenie warunków do rozwoju samodzielnej twórczości technicznej;
- rozwijanie zamiłowań do uprawiania krajoznawstwa i turystyki;
- umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku;
- kształtowanie umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia gospodarstwa domowego;
- stwarzanie warunków do samorządnej i samodzielnej działalności uczestników;
- organizowanie masowych przeglądów, pokazów, wystaw, zawodów, konkursów dla uczestników placówki oraz pozostałej młodzieży;
- organizowanie i koordynowanie na zlecenie organu nadzorującego MDK przeglądów, pokazów, wystaw, zawodów, konkursów, masowych imprez artystycznych, technicznych i innych;
- wypracowywanie, gromadzenie i upowszechnianie materiałów metodycznych, programowych /repertuarowych/, służących wzbogacaniu i unowocześnianiu działalności wychowawczej własnej placówki, oraz różnych form pracy pozalekcyjnej prowadzonej przez szkoły, jak i działalności pozaszkolnej prowadzonej przez inne instytucje i osoby w danym środowisku;
- udzielanie indywidualnie i zespołowo pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycielom - instruktorom zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych różnych specjalności;
- prowadzenie okresowych analiz zainteresowań dzieci i młodzieży w środowisku w celu doboru najbardziej społecznie oczekiwanych form i kierunków pracy;
- poszukiwanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych i bardziej efektywnych wychowawczo form pracy z uczestnikami w czasie wolnym;
- udzielanie pomocy organizacjom społecznym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży lub w innej wybranej dziedzinie.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 11 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 293690 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony