Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Stargardzie

Wyszukiwarka

Menu główne

znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Obowiązek informacyjny zgodny z RODO
znacznik ozdobny Struktura organizacyjna oraz regulamin
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Platforma zakupowa dla wykonawców
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Przetargi
znacznik ozdobny Konkursy
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Petycje
Władze miasta i samorząd
znacznik ozdobny Prezydent Miasta i kolegium doradcze
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Sesje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Transmisja z obrad Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Protokoły
Finanse Miasta
znacznik ozdobny Budżet Miasta
znacznik ozdobny Raport o stanie Miasta
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Majątek Miasta
znacznik ozdobny Nadzór właścicielski
znacznik ozdobny Podstawowa kwota dotacji
znacznik ozdobny Ulgi i pomoc publiczna
znacznik ozdobny Obligacje
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Rejestry
znacznik ozdobny Jednostki budżetowe
znacznik ozdobny Instytucje kultury
znacznik ozdobny Zakłady budżetowe
znacznik ozdobny Spółki Miejskie
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Pełna historia zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres
Warszawska 9A
73-110 Stargard
Kontakt
Telefon
91 578 45 83
Fax
91 577 00 01
email
sekretariat@mops.stargard.pl
www
www.mops.stargard.pl
Zadania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego. Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
7. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
9. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
11. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
12. Realizacja Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
13. Organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,
14. Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
15. Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego.
16. inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa (m.in. przyznawanie i wypłacania stypendiów szkolnych, przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów).

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim upoważniony jest Dyrektor i Zastępcy Dyrektora natomiast kierownicy działów upoważnieni są do wydawania decyzji w zakresie ich działania, tj. Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz w zakresie zasiłków dla opiekunów, Kierownik Działu Realizacji Pomocy Społecznej w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości miasta Stargardu Szczecińskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 11 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 293698 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony