Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Stargard na lata 2017-2019. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/267/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii... 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/268/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stargardzie. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/269/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2016 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/270/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej za rok 2016. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/271/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej za rok 2016. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/272/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej za rok 2016. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/273/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej za rok 2016. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/274/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2017 rok 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/275/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej na 2017 rok. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/276/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej na 2017 rok. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/277/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej na 2017 rok. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/278/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej na 2017 rok. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/279/2016
XXV sesja Rady Miejskiej w dniu:20.12.2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2017-07-14 10:43:04 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXV/280/2016
XXIV sesja Rady Miejskiej w dniu:29.11.2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic:... 2017-07-14 09:17:34 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXIV/243/2016
XXIV sesja Rady Miejskiej w dniu:29.11.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie... 2017-07-14 09:17:34 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXIV/244/2016
XXIV sesja Rady Miejskiej w dniu:29.11.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2026. 2017-07-14 09:17:34 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXIV/245/2016
XXIV sesja Rady Miejskiej w dniu:29.11.2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016. 2017-07-14 09:17:34 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXIV/246/2016
XXIV sesja Rady Miejskiej w dniu:29.11.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu... 2017-07-14 09:17:34 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXIV/247/2016
XXIV sesja Rady Miejskiej w dniu:29.11.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński... 2017-07-14 09:17:34 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz XXIV/248/2016