Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2017-04-06 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXVIII/301/ 2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 marca 2017 r. w... 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 112/2017
2017-04-12 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 marca 2017 r. w... 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 113/2017
2017-04-12 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 marca 2017 r. w... 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 114/2017
2017-04-12 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 marca 2017 r. w... 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 115/2017
2017-04-12 w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego... 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 116/2017
2017-04-12 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 117/2017
2017-04-12 w sprawie przeprowadzenia Konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Stargard Miastem Kolejarzy 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 118/2017
2017-04-13 w sprawie stwierdzenia niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów... 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 118a/2017
2017-04-14 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Stargard. 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 121/2017
2017-04-14 w sprawie wykonywania z upoważnienia Prezydenta Miasta Stargard czynności kierownika Urzędu. 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 123/2017
2017-04-14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Prezydenta Miasta Stargard 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 122/2017
2017-04-14 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Stargard. 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 125/2017
2017-04-14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Prezydenta Miasta Stargard. 2017-07-17 14:31:11 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 126/2017
2017-03-01 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej 2017-07-17 13:13:48 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 75/2017
2017-03-01 w sprawie zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2017 2017-07-17 13:13:48 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 76/2017
2017-03-01 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającej... 2017-07-17 13:13:48 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 77/2017
2017-03-01 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok 2017-07-17 13:13:48 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 78/2017
2017-03-01 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 lutego 2017 r. w... 2017-07-17 13:13:48 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 79/2017
2017-03-08 w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego... 2017-07-17 13:13:48 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 80/2017
2017-03-08 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 lutego 2017 r. w... 2017-07-17 13:13:48 Publikacja Krzysztof Wierzynkiewicz 81/2017